Договір публічної оферти

Загальні положення.

Інтернет магазин https://kosmos.vn.ua/ (далі – Продавець), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі Договір) та має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець).

Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, цей документ є офертою, а факт вчинення Покупцем замовлення, в усній (за телефоном або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі та отримання цього замовлення Продавцем – є повним та безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

Використання послуг та купівля товарів, послуг інтернет-магазином https://kosmos.vn.ua/ передбачає згоду особи, яка користується послугами або купує товар із правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співробітництва, викладеними у цьому документі.

Приймаючи цей договір, Покупець підтверджує, що:

А) на момент придбання товару йому виповнилося 18 років;

Б) інформація, що надається під час замовлення товарів чи послуг, є правильною та актуальною;

В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншу інформацію, пов’язану з діяльністю продавця.

На підставі вищесказаного, уважно ознайомтеся з цим договором (публічною офертою) і якщо ви не погоджуєтесь з будь-яким з пунктів оферти, будь ласка, залиште сайт.

У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, терміни слід тлумачити так:

«Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

«Товар» – перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежується лише сайтом.

«Продавець» – компанія, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині, але не обмежується лише сайтом.

«Покупець» – фізична чи юридична особа, що вступили в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

«Акцепт» – повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказаних Покупцем під час розміщення заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлених будь-яким іншим способом.

«Кур’єрська доставка» – безпосередня передача товару від продавця до Покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору. Продавець не здійснює самостійно доставку товару.

«Інтернет магазин» – веб-сайт продавця https://kosmos.vn.ua/

«Місце продажу Товару» – заклад комунального харчування (ресторан) Продавця.


Предмет договору.

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцю Товару, відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цін, а Покупець має право оплатити та прийняти Товар відповідно до умов цього Договору.

2.2. Цей договір є офіційним документом Продавця і є невід’ємною частиною оферти.

2.3. Продаж товару здійснюється у установі Продавця.


Момент укладання договору.

3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення поза торговельними чи офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).

3.2. Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззастережним прийняттям умов цього Договору, і Покупець надалі виступає як особа, яка набула договірних відносин. Покупець зобов’язується самостійно знайомитись з умовами договору, продавець не зобов’язаний інформувати Покупця про наявність договору.

3.3. Моментом вступу Покупця у договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незважаючи на спосіб замовлення та форму оплати.

3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформлює договір із підписами сторін.

3.5. Покупець самостійно та за власним бажанням зв’язується з продавцем, що означає, що Покупець ознайомився з цим договором та погоджується з ним.


Ціна товару.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані у національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранта.

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

4.3. Остаточною є ціна, вказана менеджером під час оформлення замовлення.

4.4. Ціни, вказані на сайті https://kosmos.vn.ua/, носять ознайомлювальний характер.


Оплата товару.

5.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю ціну товару у момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю чи договором між сторонами.

5.2. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину https://kosmos.vn.ua/ здійснюється у національній валюті України відповідно до цін та тарифів, встановлених на момент купівлі товарів або отримання послуг.

5.3. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину https://kosmos.vn.ua/ здійснюється відповідно до розділу «Доставка та оплата», опублікованому на сайті https://kosmos.vn.ua/. Оплата зараховується лише за умови дотримання порядку, опублікованому на сайті.

5.4. У разі не оплати, неповної чи несвоєчасної оплати інтернет-магазин https://kosmos.vn.ua/ залишає за собою право неподання товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

5.5. Товари та послуги гарантуються та надаються лише за фактом отримання оплати інтернет-магазином https://kosmos.vn.ua/ (за наявності товару на момент фіксування оплати Продавцем у імпортера, фізичної наявності товару на складі продавця, можливості його доставки на склад Продавця або за адресою, вказаною Покупцем). На момент отримання оплати інтернет-магазин https://kosmos.vn.ua/ не несе жодних зобов’язань перед Покупцем товарів та послуг, замовлених Продавцем.

5.6. При безготівковій формі оплати обов’язок Покупця щодо сплати вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.7. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов’язаний пред’явити менеджеру чи кур’єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

5.8. Ціни на будь-які позиції Товару можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на замовлення позиції Товару до оплати Замовлення, Продавець зобов’язаний у найкоротший термін повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити чи анулювати замовлення. У разі відсутності зв’язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24 годин з моменту зміни ціни на товар.


Доставка товару.

6.1. Покупець має право отримати замовлений ним товар за допомогою самостійного вивезення (самовивіз) із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця, або скористатися послугами кур’єрської доставки. Продавець самостійно не здiйснює доставку замовленого Товару Покупцевi.

6.2. Самовивіз здійснюється Покупцем із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця, який буде вказано у замовленні.

6.3. Кур’єрська доставка замовлення Покупцю здійснюється за погодженням з Покупцем та за вказаною ним адресою.

6.4. Доставка замовленого товару здійснюється у межах м. Вінниця, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.


Продаж товару та послуг.

7.1. Інтернет магазин https://kosmos.vn.ua/ не гарантує виконання замовлення. Усі послуги та товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка та сам сайт https://kosmos.vn.ua/) можуть містити невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, купівлі товару або його невчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором або обставини непереборної сили.

7.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов’язань за обставин, викладених у п.7.1 (за винятком «форс-мажор») інтернет-магазин https://kosmos.vn.ua/ несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів як оплату за товари чи послуги.

7.3. Інтернет магазин https://kosmos.vn.ua/ не несе і за жодних обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта як оплата за товари та послуги.

7.4. Інтернет магазин https://kosmos.vn.ua/ залишає за собою право відмовити у наданні послуг або продажу товару Покупцю на власний розсуд.

7.5. Кошти, сплачені Покупцем, не повертаються в таких випадках:

А) відмова клієнта від отриманої послуги або товару після оплати та отримання від кур’єра;

Б) за рішенням суду;

В) якщо цей товар є належної якості.

7.6. Місце продажу Товару є закладом комунального харчування (ресторан) Продавця.


Відповідальність перед третіми особами.

8.1. Інтернет магазин https://kosmos.vn.ua/ не несе жодної відповідальності за використання чи подальше використання товарів та послуг, придбаних в інтернет-магазині https://kosmos.vn.ua/ та з його допомогою.

8.2. Інтернет магазин https://kosmos.vn.ua/ не несе відповідальності за зміст та якість, проданих товарів за умови наявності сертифікатів імпортера та документів, що підтверджують придбання даної продукції імпортера.


Права та обов’язки сторін.

9.1. Продавець зобов’язується:

9.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.1.2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті (https://kosmos.vn.ua/). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними із виконанням замовлення.

9.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.

9.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів покупцем, замовлених в інтернет-магазині.

9.3. Продавець має право передати свої права та обов’язки щодо виконання Замовлень третім особам.

9.4 Покупець зобов’язується:

9.4.1. До моменту звернення до інтернет-магазину https://kosmos.vn.ua/ ознайомитись із змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазину.

9.5. Право власності на замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.


Форс-мажорні обставини.

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, найбільші страйки, епідемії тощо), що забороняють заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції , заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін бере на себе ризик за результатами форс-мажорних обставин.


Авторські права.

Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину (https://kosmos.vn.ua/), є власністю продавця та/або його постачальників та виробників Товару.


Інформація та її використання.

12.1. Покупець зобов’язаний надати точну та правдиву інформацію в кількості, необхідної для надання послуг та/або покупки товару, що він отримує або купує. Інформація, надана Покупцем, може бути опублікована у відкритих джерелах.

12.2. Інтернет-магазин https://kosmos.vn.ua/ має право на власний розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження справжності наданої інформації.

12.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу інтернет-магазину https://kosmos.vn.ua/ може бути приводом для зупинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин kosmos.vn.ua не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Покупцем у разі призупинення невиконання послуг або не продажу товару за умови невиконання пункту 12.1.

12.4. Продавець збирає та обробляє персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по батькові Покупця, адресу доставки; контактні телефони, адресу електронної пошти тощо) з метою:

— виконання умов цього Договору;

— доставки Покупцеві замовленої ним продукції.

12.5. Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин https://kosmos.vn.ua/, Покупець дає згоду на збирання та обробку такої інформації.

12.6. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

12.7. Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроб несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Заявки, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Ваше місто - Вінниця?

ТАК Оберіть інше місто